Sieidi (saami kultus- ja ohvripaik)

Sieidi (põhjasaami sieidi; soome seita; rootsi sejte; vene сейд), saami kultus- ja ohvripaik, enamasti kivi või kaljurahn, ent ka puu, puupost või allikas. Kivis usuti olevat vaimolend (haldjas), kellele toodi eduka kalapüügi või jahi jaoks ohvriande. Saamlaste suhe sieididega oli kahepoolne: ohvriandide eest pidi sieidi tagama saagi – kui ta seda ei teinud, siis sieidi hüljati või aeti kivist välja. Selleks tehti kivi ümber üheksast puuliigist lõke ja sieidi lendas kivist linnuna minema. Kuna kalastuse ja küttimisega tegelesid mehed, siis nemad suhtlesid ka sieididega, naistele oli see keelatud.

Kala-sieidid olid väiksemad või suuremad kivid, mererannas ka suured kaljurahnud. Selline kivi andis saamile kalaõnne, kui too määris teda kalarasvaga, samuti anti sieidile kalapäid. Vt ka guolleipmil.

Allikad: Wikipedia; saamelaisensyklopedia.fi/wiki/Sieidi

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Sáiva-järved (saami vaimujärved)
Rávga ehk Meriraukka (saami veevaim)
Máddu / Skáimmadas (saami kalavanem)
Guolleipmil (saami kalajumal)
Cáhkalakkis / Čahkalakkat (saami allikahaldjas)
Áfruvvá / Akkruva (saami merineitsi)