Omöl’ (demiurg komide mütoloogias)

Omöl’ (ka Omel’, Omol’), alumine demiurg komide mütoloogias, pärast sürjakomide ristiusustamist ka kurat ehk saatan. Peetud loojajumal Jeni vennaks või sõbraks ja osales maailma loomises. Arvamused tema osaluse kohta on vastukäivad. Mõne müüdi kohaselt rikkus aga Omöl’ öösiti ära selle, mille Jen päeva jooksul valmis tegi. Teisal toob Omöl’ koos Jeniga merepõhjast üles nende pardist ema poolt sinna pillatud elu tekitavad munad ja loob ühest munast kuu või siis sukeldub kaurina merepõhja ja toob sealt liivaterad, millest tekib maa. Omöl’ tegi Jenist rohkem loomi: ta lõi röövlinnud ja -loomad, kõik kalad ning ka põdra, põhjapõdra ja jänese. Hiljem aga muutis Jen kolme viimast looma ja kalu. Peale seda hakati põtra, põhjapõtra, jänest ja kalu Jeni loodud olendeiks pidama ning inimesed tohtisid neid süüa. Pärast maailma ülaosa valdamise eest Jeniga peetud võitluse kaotamist läks Omöl’ elama maa alla. Ühe müüdiversiooni järgi meelitas Jen kavalusega Omöl’i ja kõik ta abivaimud savipottidesse ning mattis nad maha. Üks pott läinud aga katki ning osa vaime jooksnud mööda maad laiali. Teises versioonis annab jumal Omöl’ile võimu surnud inimeste hingede üle. Omöl’ läheb seejärel maa alla elama, kus temast saab põrgu valitseja.

Omöl’it samastatakse vahel Kul’iga.

Allikas: Komi mütoloogia. // folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator15/

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Mammut komi mütoloogias
Kul’ (demiurg ja vetevaim komi mütoloogias)