Kala komi mütoloogias

Sürjakomid uskusid, et kõik kalad on loojajumal Omöl’i loodud, kuid jumal Jen on neid muutnud. Ahven sai Jenilt tugeva naha, särjel tegi ta silmaääred punaseks, kiisale andis teravad ogad, havile pani pea sisse ristikujulise luu ja lutsule kolm valget kivikest. Ühe permikomi müüdi kohaselt

sündisid esimesed inimesed kalamarjast (tšeri pök): kord jättis kala oma marja kaldale ning sellest tekkisid mees ja naine. Nad kõndisid kaua väikeste kuuskede vahel, ei teadnud millestki midagi ja pidid iga päev Jenile aru andma. Ükskord nad aga ei tulnud Jeni juurde, vaid peitsid end kuuskede taha, naine sünnitas seal lapse ja Jen needis nad ära.

Erikohal oli komide jaoks haug, kuid kalurid järgisid rangelt käitumisnorme igasuguse kala püüdmisel, kuna oletati, et kala mõistab inimkõnet.

Esimese tabatud kala lõid kalurid kirvesilmaga kergelt oimetuks, panid selle paadi põhja ja ütlesid: “Peksle, peksle, loksle! Kutsu isa, ema, vanaisa, vanaema, vaarisa ja kõik sugulased. Muidu hakkad teises ilmas omasteta nukrutsema, ei ole sul kellegagi hullata ja mängida!” Udora ja Obi komid uskusid, et kui kala pähelöömisel piiksub, tuleb edukas püük, kuna nõnda kutsuvat ta kokku teisi kalu. Permikomi kalurid valisid esimesest loomusest väiksema kala ja viskasid ta tagasi vette palvega läkitada kohale kõik oma sugulased.

Püütud kalasse suhtuti lugupidavalt – kala ei tohtinud solvata, käes muljuda, koertele visata ega lastele mängimiseks anda. Kui aga Ežva vetesse ilmus kaluritele seni tundmatu sterlet, ei võetud teda alguses omaks. Juhuslikult võrku sattunud sterletit püüti igati solvata, sülitati ja urineeriti talle suhu ning visati ta siis sajatades vette tagasi.

Petšoral valmistati esimesest suurest kinnipüütud kalast rituaalne lõuna kogu artellile. Seda kala ei tapetud noaga, vaid löödi kivile asetatud kalale teise kiviga pähe. Sisikonna eemaldamisel ei kasutatud samuti nuga – kala siseelundid pigistati välja käega.

Ežva ülemjooksul mindi koos peredega kalale kohe pärast jääminekut. Esimesest sel päeval püütud kalast tehti kalasuppi ja seda hoiti keldris jää peal järgmise jääminekuni. Enne uue kalapüügihooaja algust söödi see supp pidulikult ära.

Ežva ülemjooksul nimetatakse lõhet erinevalt teistest kalaliikidest lihtsalt kalaks (tšeri). Esimese lõhe kinnipüüdmise järel keedetakse jõe kaldal ära tema pea.

Allikas: Komi mütoloogia. // folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator15/

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Vetevaim komi mütoloogias
Kama jõe sünd (komi pärimus)
Isakala (kalade vanem komidel)
Haug komi pärimuses