Itšötik ehk Kulpijan (veeolend komi ja slaavi mütoloogias)

Itšöt'ik (sürjakomi Ичöтик, vene Ичöтик) ehk Kulpijan (komi Kul'pijan), veeolend sürjakomide ja ka slaavlaste mütoloogias, sarnaneb Vodjanoiga ja teda on peetud tema abiliseks. Ta pole nii tugev kui Vodjanoi ja on ka temast märksa pisem, kuid elab samamoodi veekogudes. Nime Itšöt'ik tähenduseks on mitmetes komi murretes 'väike', nimi Кульпиян tähendab aga kulide (deemonite, kuri- ja veevaimude) hulka kuulumis, tolemist nende lasteks. Itšetik teeb Vodjanoi „pisitöid“ – uhub ära kaldaid, lõhub sildu, ujutab üle viljapõlde. Talle meeldib kaarte mängida ja braškat (meskit) juua. Magab 18 septemrist 16. aprillini (sügisesest Nikita-päevast kevadiseni).

Idaslaavi mütoloogias samastatakse Itšetik vahel Igošaga (Игоша), keda peetakse surnult sündinud või ilma ristimata surnud lapse vaimuks – see on ilma käte ja jalgadeta nähtamatu värd.

Vologdas on on Itšetik ema poolt uputatud imiku vaim, Vjatkas on ta väike ja karvane, elab veskite juures veekeerises ja kuulutab tulevast ebaõnne teravate plaksatustega – justkui löödaks piitsaga vastu vett.

Pilt: Nadežda Antipova

Allikad: drevnerus.ru/ichetik; bestiary.us/ichetik; Komi mütoloogia - folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator15/

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Kul’ (demiurg ja vetevaim komi mütoloogias)
Jõuluaegsed vetehaldjad (olendid komi pärimuses)
Isakala (kalade vanem komidel)
Šišiga (näkkolend slaavi ja komi folklooris)
Tšov jusa nõv (näkilaadne olend komi pärimuses)
Tšeri bõža nõv (näkk komi mütoloogias)
Glöt (veekoletis komi folklooris)