Käod ja gorbuušad (Sahhalini ainude folkloor)

Käod ja gorbuušad, Sahhalini ainude folkloor.

Tundrakäo ja hariliku käo laulmahakkamine on ainudele olnud märkideks gorbuušade kudematulekust jõkke. Kui esimesena laulab harilik kägu, on oodata rohket gorbuušasaaki, kui aga tundrakägu, tuleb gorbuušat vähe. Ainude mütoloogias on harilik kägu mees ja tundrakägu tema naine ning nad elavad jumalatemaal majades, kus on kalad. Kui kevadel lahkub naine majast esimesena ja mees tema kannul, siis ei pane mees ust enda järel kinni ning kalad lendavad hulgana majast välja. Ja vastupidi, kui mees lahkub esimesena, siis naine väljub tema järel rahulikult ja paneb ukse korralikult kinni – kaladele on väljapääs suletud ning kalasaagid on kehvad.

[Kogutud Sahhalini saarel 1902-1905]

Allikas: ruthenia.ru: Мифологическая проза малых народов Сибири и Дальнего Востока. Составитель Е.С. Новик

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Saarmas ainude mütoloogias
Tšharur (kuri veevaim nivhide mütoloogias)
Repun Kamui (ainude merejumal)
Ainud