Lutsu sünd (neenetsi müüt)

Lutsu sünd, neenetsi müüt

See oli kaua aega tagasi, kui loomad veel inimkeelt mõistsid, siis elas loomade ja lindude seas Lendav Loom-Luts, suur ja kohutav metsaline. Ta lendas õhus nagu lind, uju meres nagu mereloom ja kõndis metsas nagu metsaloom.

Kord nägi see Lendav Loom-Luts, et tundraneenets sõitis viie põhjapõdraga üle soise tundra. Tema kelk oli tehtud lehisest ja odavars mammutikihvast. Lendav Loom-Luts sõi neenetsi ja põdrad ära ja magas siis kolm päeva. Seejärel hakkas ta uuesti lendama ja ühel hommikul nägi ta metsaservas suusatajat. Ta laskus allapoole, haaras suusataja nagu kajaks kala ja neelas saagi alla. Pole teada kui kaua ta lendas, kuid ta jõudis suure linna kohale ja nägi, et äärelinnas kõnnib vana preester, rinnal hõberist. Koletis neelas ka preestri koos hõberistiga alla nagu kajakas kalapoja. Seda nägi aga linnarahvas ja nad pöördusid seitsme linna seitsme staaretsi poole palvega linn selle eluka käest päästa.

Seitse staaretsid tulid kokku, kirjutasid kõik tahvlitele, ja palusid Päevapäikesel koletise üle kohut mõista. Nad palvetasid seitse päeva, täid seitse päeva järjest Päikesele ohvreid ja katsid talle seitse lauda erinevate toitudega. Nad palusid ka Ööpäikesel kohut mõista ja palvetasid järjest seitse ööd, tõid talle seitse ohvrit ja katsid seitse lauda erinevate toitude ja magusate jookidega.

Lendav Loom-Luts toodi kohtu ette. Päevapäike küsis, kas kuritegudele on tunnistajaid ja Ööpäike tunnistas, et on neid tegusid näinud. Ta ütles ka, et kui jätta metsaline karistamata, siis aja jooksul

hävitab see kõik elava ja ilusa maa peal. Päevapäike oli sellega nõus ja mõtles karistuse välja: selle eest, et Lendav Loom-Luts inimesi hävitas, saagu temast endast inimestele kala. Valvurtele anti käsk Lendava Loom-Lutsu tiivad maha lõigata, tema sabast seitse sulge välja kitkuda ja panna ta seejärel Obi lahte, Jäämere vette. Et paljunegu nad seal ja ujugu mööda suuri jõgesid, ojasid ja kanaleid sinna, kus inimesed püüavad neid võrkude, mõrdade ja konksudega.

Allikas: ruthenia.ru // Мифологическая проза малых народов Сибири и Дальнего Востока. Составитель Е.С. Новик

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

Neenetsite pühad kalad
Luts tõva folklooris
Id Erv (neenetsi vete peremees-vaim)
Num (neenetsi ülijumal)
Luts (pärimus)