Puimur (veedraakon nanai mütoloogias)

Puimur (nanai Пуймур), veedraakon nanai1 mütoloogias. Puimure on rohkem kui üks, neist kõneldakse nanai keeles ka mitmuses (пуймурсэл). Erinevates nanai külades võisid olla ka erinevad kirjeldused sellest olendist. Teda on kirjeldatud kui draakonit: „on madu ja pole madu, on uss ja pole uss, kuid ta on tohutu suur“. Ka on teda kujutletud tiivutu veesisalikuna, suure sägana või krokodillina. Puimuri on peetud samaaegselt mõnevõrra sarnanevaks nii draakoni kui ka kalaga: tema keha on kaetud soomustega, tal on uimed ja saba. Mõnes kirjelduses tuleb tema nabast tuld. Ta võis alla neelata paadi koos inimestega. Siiski peetakse teda väiksemaks kui Muduri nimelist maadraakonit, kelle olemasolu usuvad nanaid kindlamalt kui Puimuri olemist looduses.

Puimur elab reeglina tumedaveelistes ja sügavates järvedes – selliste järvede vesi olevat põletav, nende kaldad on väga mustad ja seal ei kasva midagi. Ka on kujutletud teda elavat maaalustes jõgedes – kui ta neist välja tuleb, tekivadki sügavad puimuri-järved. Ka elavad puimurid jõelahtedes ja -süvikutes. Nad on jõgede ja järvede peremehed. Puimurid võivad ka joosta ja lennata, kuid ei või kaua veest väljas olla, sest nende soomused kuivavat ära. 1968. a pandi kirja niisugune kirjeldus: „Saabub öö – tema kurgust paistab tuli. Liigub mööda maad – temast jääb järgi jõgi. Mängib vees – tõusevad tohutud lained. Veepinnale tõuseb ta vaid selge ja vaikse ilmaga.“ Ühes rahvajutus võidab kangelane puimuri, kui torkab talle suhu ankru, mille peale puimur vajub kohe lääbakile, ankru rauast osad sulavad aga üles, sest puimuri kehakuumus on nii kõrge. Puimuri silmades olevat kristallid, mida hinnati amuletina – kui inimesel on selline amulett, on ta elu lõpuni tugev ja edukas jahimees.

1 Nanaid, tunguusi-mandžu rahvas Kaug-Idas Amuuri alamjooksul (Habarovskist allavoolu), ka Ussuuri jõe ja Ohhoota mere ääres. 2010. a elas Venemaal 11 671 ja Hiinas 5354 nanaid.

Allikad: slovoart.ru; gmir.ru

Detsember, 2022

Vaata lisaks:

O Goncho (veedraakon Jaapani folklooris)
Jiaolong (Hiina veedraakon)