Kupitta allikas (püha allikas Soomes)

Kupitta allikas, püha allikas Soomes Turu linnas Kupitta linnaosas Kupitta pargis. Legendi põhjal olevat piiskop Henrik just Kupitta allikas 1155. a ristinud esimesed soomlased ristiusku. Keskajal olevat allika ääres peetud jaanipidusid, allikale olevat toodud ka ohvriande. 1680-ndatel hakati Kupitta allikat kasutama terviseallikana, allika kõrvale ehitatud haiglas raviti ka pidalitõbe, 1830-ndatel ka koolerahaigeid. Haigete jaoks oli omaette veevõtukoht ja tervete jaoks omaette koht. 18. sajandil ehitati Kuppita parki esimesed supelrajatiseed ja 1824. a suur kaevumaha. 1912. a avati praegune ujula.

Pilt: Kupitta kaevumaja, ehitatud 1824. a

Allikas: Wikipedia

November, 2022

Vaata lisaks:

Someroja allikas (püha allikas Soomes)