Donbettyr (vetejumal Osseetia mütoloogias)

Donbettyr (osseedi Донбеттыр), vetejumal Osseetia mütoloogias, kalade ja kalurite kaitsja. Tegelane Põhja-Kaukaasia rahvaste Narti eeposes. Teda austatakse järgides kalapüügil teatavaid rituaale. Nimi Donbettyr on tõlgitav kui 'vee-Peeter' või 'vee-Peetrus'.

Tema kaunid tütred (доны чызджытæ) on osseedi vasted merenümfidele. Nende kaudu on ta paljude Narti eepose kangelaste esivanem.

Allikas: Wikipedia

September, 2022

Vaata lisaks:

Antiikjumalad