Opochtli (kalapüügi-jahi-vihmajumal asteegi mütoloogias)

Opochtli (nahuatli 'vasak', 'vasakukäeline'), kalapüügi-jahi-vihmajumal asteegi mütoloogias. Ta oli üks vihmajumal Tlaloci esindajaid, keda seostati lõunakaarega. Asteegid lähtusid ilmakaarte reastamisel läänesuunast ja lõuna jäi sellise orientatsiooni puhul läänest vasemale. See seostub Opochtli nimega, kes viskas oda vasaku käega. Opochtlile omistati kalavõrgu, paadiaeru ja minacachalli leiutamine. Minacachalli oli kolmeharuline oda (harpuun), mida kasutati suurte kalade, aga ka lindude ja muude ulukite püüdmiseks. Samuti peetakse teda atlatli loojaks – atlatl oli abivahend oda heitmiseks.

Asteekide ajaloo algperioodil oli Opochtli tõenäoliselt väga austatud jumalus, kuna veehoidlad ja sood andsid suurema osa inimeste toidust. Eriti austati teda Mehhiko oru lõunaosas. Talle pühendatud pidustustel puistati laiali maisiterasid, mis sümboliseerisid raheteri.

Vihma ja veega seotud jumalatel oli asteekide jaoks suur tähtsus. Peamisel vihmajumalal Tlalocil oli hulk abilisi, kes jagasid Tlalocani mäelt veepurgid üle januse maa, ka tegid nad lund, udu, äikest ja välku. Nö abivihmajumalate hulka kuulus ka Opochtli. Opochtlit seostatakse ka järvedejumala Amimitli ja vete isanda Atlauaga.

Allikas: Wikipedia

September, 2022

Vaata lisaks:

Atlaua / Atlahua (veejumal asteegi mütoloogias)
Tlaloc (asteegi ja tolteegi vihma ja veejumal)