Hydros (ürgvete jumal kreeka mütoloogias)

Hydros (kreeka Ὑδρος), ürgvete jumal kreeka mütoloogias. Vähetuntud jumal, keda nimetatakse orfilises teogoonias (jumalate nimistu ja pärinemise kirjeldus), mis erineb üldlevinud Hesiodose teogooniast. Selle põhjal olid Hydros (vesi), Thesis (Loomine) ja Muda esimesed olendid, mis tekkisid loomise koidikul. Muda tahkus Gaiaks (Maaks) ja koos Hydrosega sünnitasid nad Chronose (Aja) ja Ananke (Vajaduse, Paratamatuse). Kaks viimast purustasid oma haarmetega kosmilise muna, millest koorus Phanes (Elu).

Orfism oli usuvool, mis tekkis Dionysose kultuse alusel ja seostas ennast Orpheusega: Hydrose kuju tuletasid nad Okeanosest – maad ümbritsevast mageveelisest jõest, mida Homeros kirjeldas jumalate allikana. Tema kaaslane Thesis oli Okeanose naise Thetise ürgne vaste.

Allikas: theoi.com/Protogenos/Hydros

September, 2022

Vaata lisaks:

Thetis (kreeka mütoloogias nereiid)
Okeanos (kreeka titaan ja merejumal)
Antiikjumalad