Minchi sinised mehed / tormikelpied (mütoloogilised olendid Sotimaal)

Minchi sinised mehed ehk tormikelpied (šoti gaeli keeles na fir ghorma), mütoloogilised olendid, kes elavad Minchi väinas, mis lahutab Põhja-Šotimaad ja Sise-Hebriide Välis-Hebriididest.

Näevad välja nagu inimesed ja on umbes sama suured, kuid sinist värvi. Neil on võime tekitada torme, kuid vaikse ilma puhul hõljuvad nad veepinnal. Ujudes tõstavad keha merest välja, keerlevad ja sukelduvad nagu pringlid. Nad on võimelised rääkima ja kui nad lähenevad parvena ujudes laevale, võib nende olendite pealik hüüda laevakaptenile kaks luulerida ja kutsuda teda üles salmi lõpetama. Kui kipper ei suuda seda ülesannet täita, proovivad sinised mehed tema laeva ümber lükata.

Siniseid mehi on kirjeldatud ka tormikelpiedena. Šoti folklooris levinud kelpied on enamasti võimsad veehobused, kuid nime kelpie on kasutatud ka laiemalt; kelpie on ka kujumuutja, kes võibki ilmuda väga erineval kujul.

Sinised mehed võisid kuuluda nn langenud inglite hõimu, mis jagunes kolmeks; esimestest said maismaal elavad haldjad, teistest meresid asustavad sinised mehed ja kolmandatest virmalistena tantsivad olendid taevas.

Siniste meeste kuvandi võimaliku lähtekohana on pakutud, et see võis tekkida kunagise piktide hõimu põhjal – piktid olid tätoveeritud ja kui võisid sõita madalate paatidega merel. Piktide ladinakeelne nimi picti tähendabki 'maalitud inimesi'. Teise versioonina on pakutud, et tegemist oli Põhja-Aafrikast toodud orjadega, tuareegidega, kelle viikingid võtsid kaasa Šotimaale, kus nad veetsid talvekuud Minchis Shianti saarte lähedal.

Allikas: Wikipedia

August, 2022

Vaata lisaks:

Kelpie (veehobune šoti ja iiri folklooris)
Müütilised veeolendid