Tsemaus (müütiline veeolend Põhja-Ameerika looderannikul)

Tsemaus ('tüügas'), müütiline veeolend Põhja-Ameerika looderannikul. Ka Chemouse, Narhnarem-tsemaus, Tcamaos, Ts'um'os, Tsamaos, Kanem Ktsem'aus; Weegyet, Wi'git.

Tsemaus on jõgedes ujuvate palkide, rontide ja muude veeohtude kehastus. Tuntud Põhja-Ameerika looderanniku rahvaste folklooris ja kunstis, eriti Tsimshiani ja Haida kultuuris Skeena jõe suudme ümbruses. Tsemaus võib välimuselt olla väga erinev: ta võib sarnaneda vees triivivale puule, millel on küljes suur tüügas või mis ise ongi nagu vaid üks suur puutüügas; ta võib olla lihtne nagu palk, millel on aga saba ja mis ujub vastuvoolu; ta võib olla hiiglaslik seljauimede ja hingamisavadega merilõvi või ka tohutu grisli, kellel on suu nagu ogahail ja kelle seljast ulatuvad välja kaks teravat uime; ta võib olla mõõkvaal ühe või mitme terava uimega. Tsemaus võib olla ka karu ja mõõkvaala või ronga ja mõõkvaala hübriid, kellel on mitu keha. Ta võib olla suur vetikatega kaetud konn, mille seljast paistab välja tüügas, ja ta võib olla isegi kanuu.

Tsemaus kasutab oma uime paatide hävitamiseks. Tal pole probleeme ujuda vastuvoolu ja tungida läbi uhtepuidu ummistuste. Vihasena purustades paadid või teeb ümberajamiseks tohutuid laineid. Tema poolt uputatud inimestest saavad mõõkvaalad.

Allikas: digitaalne A Book of Creatures

August, 2022

Vaata lisaks:

Haietlik (piksemadu nutka mütoloogias; Põhja-Ameerika looderannik)
Müütilised veeolendid