Tabib al-Bahr / Merearst (veeolend araabia kirjanduses)

Tabib al-Bahr ehk Merearst, veeolend araabia kirjanduses, kirjeldatud Jabir ibn Hayyani (VIII-IX sajand) poolt. Jabir ibn Hayyan rohkete käsikirjade (nn Jabiri korpuse) loojateks on hakatud pidama mitmeid araabia autoreid.

Salapärase Tabib al-Bahri välimus ei ole selge; ta on kala, aga samas ka inimene, kelle laubal on kollane kalliskivi, ja et ta on ka inimese kujuga. Olend on väga hooliv ja altruistlik. Ta ravib oma kalliskivi abil kõiki haigusi; teiste mereolendite vigastused paranevad kohe, kui ta hõõrub vastu vagastatud kohti. Tabib al-bahri kalliskivi on alkeemikutele väga väärtuslik, sest selle abil saab teha hõbedast kulda.

Kalliskivi otsingud viisid Jabir ibn Hayyani India ookeanile. Ta leidiski Sindiyyati saare lähedalt rühma tabib al-bahre, võrk heideti ja üks neist püüti kinni. See oli väga ilus noor naine. Ta võeti laeva pardale ja suleti väikesesse kajutisse. Üks meremeestest armus olendisse ja Jabir lubas neil koos elada. Naine jäi rasedaks ja sünnitas poja, kes oli kõigiti inimene, välja arvatud helendav laup. Kui poiss kasvas, sai ema vabalt leval ringi käia, kuni ta ükskord ronis üle reelingu ja sukeldus vette.

Mõne aja pärast jäi laev tormi kätte ja paistis, et pääsu ei ole. Siis aga nägid meremehed oma tabib al-bahri rahulikult veepinnal istumas ja neile lehvitamas. Meremehed palusid tal neid päästa ja seepeale muutus tabib al-bahri kolossaalseks kalaks, kes neelas alla nii palju merevett, et torm vaibus. Sel ajal kui meremehed muretsesid, et kas tabib al-bahri neelab nemadki alla, sukeldus tema poeg merre. Kui ta järgmisel päeval laevale naases, oli tema laubal kollane kalliskivi.

See lugu on võetud ka kui alkeemilist allegooriat, kuivõrd selles on elemendid, mis esindavad tuld ja vett.

Allikas: digitaalne A Book of Creatures

Juuli, 2022

Vaata lisaks:

Kalamüüdid ja müütilised kalad