Gangese hiid-siniangerjas (veekrüptiid antiikautorite teostes)

Gangese hiid-siniangerjas, veekrüptiid antiikautorite teostes. Hiiglaslikest erksinistest angerjatest, kes elavat Gangeses ja teistes India suuremates jõgedes, kirjutasid oma teostes Ctesias (V saj. eKr), Plinius Vanem (I saj pKr), Philostratus (II-III saj. pKr), Aelianus (II-III saj. pKr), Solinus (III saj pKr) ja mitmed teised varased õpetlased. Kui Gaius Iulius Solinuse (III saj. pKr) sõnul olid need hämmastavad olendid kuni 30 jala (ligi 10 m) pikkused, siis hilisemate autorite teostes nende pikkus aina kasvab, jõudes kuni 300 jalani (ligi 100 m) ja nad võisid pimeduses veest väljuda ning jahtida toiduks härgasid, kaamleid ja koguni elevante.

Angerjaliste seltsis on ka väga suuri kalaliike, sealhulgas ka sinist värvi mureenlasi. Siiski ei ole teada ühtegi võrreldava suuruse ja värviga liiki, küll aga elab Gangeses hiidmureen (Strophidon sathete), kes võivat kasvada kuni 13 jala pikkuseks, kuid on värvuselt pruunikashall, mitte sinine.

Juuli, 2022

Vaata lisaks:

Hiidmureen (Strophidon sathete)
Müütilised veeolendid
Veekrüptiidid