Castle'i läkusangerjas (Ilyophis arx)

Kalaliik angerjaliste seltsi süvaangerlaste sugukonna läkuangerjate perekonnast; vt Läkuangerjad

Vaata lisaks:

Läkuangerjad (Ilyophis)