Lühilakk-liimukangerjas (Phaenomonas cooperae)

Kalaliik angerjaliste seltsi teravsabaangerlaste sugukonna liimukangerjate perekonnast; vt Liimukangerjad

Vaata lisaks:

Liimukangerjad (Phaenomonas)