Teravsaba-sisalangerjas Saurenchelys stylura)

Kalaliik angerjaliste seltsi partangerlaste sugukonna sisalangerjate perekonnast; vt Sisalangerjad

Vaata lisaks:

Sisalangerjad (Saurenchelys)