Karune languangerjas (Bassanago hirsutus)

Kalaliik angerjaliste seltsi meriangerlaste sugukonna languangerjate perekonnast; vt Languangerjad

Vaata lisaks:

Languangerjad (Bassanago)