Guinea ebameriangerjas (Paraconger notialis)

Kalaliik angerjaliste seltsi meriangerlaste sugukonna ebameriangerjate perekonnast; vt Ebameriangerjad

Vaata lisaks:

Ebameriangerjad (Paraconger)