Day pellona (Pellona dayi)

Kalaliik heeringaliste seltsi saagkõhtheeringlaste sugukonna pellonade perekonnast; vt Pellonad

Vaata lisaks:

Pellonad (Pellona)