Jõeanšoovised (Lycengraulis)

Jõeanšoovised (Lycengraulis), kiiruimsete luukalade perekond heeringaliste (Clupeiformes) seltsi anšoovislaste (Engraulidae) sugukonnast.

Kesk- ja Lõuna-Ameerika jõgedes ja rannikuvetes. Toituvad kaladest ja vähilaadsetest.

Suurim pikkus liigiti 12,8 (SL) – 30 (TL) cm.

Perekonda kuulub 5 liiki (FishBase, 2020):

Lycengraulis batesii (Günther, 1868) (Bates' sabretooth anchovy) – batesi jõeanšoovis. Lõuna-Ameerika: Orinoco, Amazonase ja Ucayali vesikondades Brasiilias, Venetsueelas, Kolumbias, Peruus, uajaanas, Surinamil ja Prantsuse Guajaanas. Keskmistes ja suuremates jõgedes. Parvena. Toitub peamiselt kaladest ja vähilaadsetest. Mage- ja riimveeline; pelaagiline. Pikkus kuni 30 cm (TL), tavapikkus 20 cm (TL). Pole ohustatud. Elatuspüük.

 

Lycengraulis figueiredoi Loeb & Alcântara, 2013 – figueiredo jõeanšoovis. Lõuna-Ameerika: Brasiilias Amazonase vesikonnas. Mageveeline; pelaagiline. Pikkus kuni 17 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829) (Atlantic sabretooth anchovy) – atlandi jõeanšoovis. Lääne-Atland: Belize vetes; Venetsueela lahest ja Trinidadist lõunasuunas Argentiinani; Orinoco kesk- ja alamjooksu vesikonnas, Amazonase vesikonnas manausest ja Paranast kuni Corrienteseni ja ka väiksemates jõgedes. Rannikuvetes ja suudmealadel. Tõuseb jõgedesse. Mõõdukate parvedena. Toitub pisikaladest, putukavastsetest, koorikloomadest. Mere-, riim- ja mageveeline; pelaagilis neriidne; anadroomne; kuni 40 m sügavusel. Pole ohustatud. Vähene äripüük.

 

Lycengraulis limnichthys L. P. Schultz, 1949 – venetsueela jõeanšoovis. Lõuna-Ameerika: Venetsueelas Maracaibo järve vesikonnas. Mageveeline; pelaagiline. Pikkus kuni 12,8 cm. Ohustatus määramata.

 

Lycengraulis poeyi (Kner, 1863) (Pacific sabretooth anchovy) – keskameerika jõeanšoovis. Vaikse ookeani lääne-keskosa: Salvadorist kuni Panama laheni, võimalik ka Põhja-Ecuadori vetes. Rannikumeres, siseneb ka riimvette. Toitub peamiselt kalast. Mere- ja riimveeline; pelaagilis-neriidne, 0-50 m sügavusel. Pikkus kuni 20, 5 cm (SL). Pole ohustatud. Elatuspüük.

                                                                                                                                                                                         Juuni, 2020

Hotmedia.ee