Estuaarheeringas (Gilchristella aestuaria)

Estuaarheeringas (Gilchristella aestuaria (Gilchrist, 1913)), kiiruimne luukala heeringaliste (Clupeiformes) seltsi heeringlaste (Clupeidae) sugukonnast, perekonna Gilchristella ainuliik. Inglise Gilchrist's round herring.

Aafrika: Piti järv Mosambiigis, Lõuna-Aafrika lõuna- ja idarannikul Saldanha lahes, läänerannikul põhjasuunas Olifantsi jõeni ja Orange jõe suudmeni; teated Indiast vajavad kinnitamist. Meres enamasti estuaarides, riim- ja mageveelides laguunides, ka jõgedes ja järvedes. Toitu (peamiselt zooplantonit) filtreerib. Mere-, riim- ja mageveeline; pelaagilis-neriidne; amfidroomne. Pikkus kuni 9 cm (SL), eluiga kuni 6 a. Pole ohustatud. Elatuspüük. Kasutatakse kalastamisel söödana. Turustatakse värskena või vinnutatuna.

                                                                                                                                                                                        Juuni, 2020