Imihingud (Gastromyzon)

Imihingud (Gastromyzon), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi imihinklaste (Gastromyzontidae) sugukonnast. Mõnedes käsitlustes paigutatud mägihinklaste (Balitoridae) sugukonda.

Leviala Aasias Borneo saarel. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes, sageli kärestike ja jugade vahel. Peituvad sageli lapikute kivide alla. Toituvad pisiselgrootuist, vetikaist, perifüütonist. Suurim pikkus liigiti vahemikus 2,8-10,2 cm (SL).

Perekonda kuulub 36 liiki (FishBase, 2020):

Gastromyzon aequabilis H. H. Tan, 2006 – pruun imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia) Kuamuti jõgikonnas. Kiire vooluga mägijõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 3,5 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Gastromyzon aeroides H. H. Tan & Sulaiman, 2006 – siniuim-imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia) Petagasi, Padasi ja Mendalongi jõgikondades, Bruneis Temburongi jõe vesikonnas. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist, pisiselgrootuist, planktonist. Demersaalne. Pikkus kuni 4,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon auronigrus H. H. Tan, 2006 – kuldmust imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia) Sungai Kinaromi vesikonnas. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist ja pisiselgrootuist. Demersaalne. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Gastromyzon bario H. H. Tan, 2006 – bario imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki osariigis (Malaisia) Trusani, Limbangi ja Brami jõgede vesikondades. Kiire vooluga mägijõgedes. Toitub perifüütonist ja pisiselgrootuist. Demersaalne. Pikkus kuni 9,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon borneensis Günther, 1874 – borneo imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia). Kiire vooluga jõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 10 cm (SL). Ohulähedane (NT).

 

Gastromyzon contractus T. R. Roberts, 1982 – kapuasi imihink. Aasia: Borneo saare lääneosas Kapuasi jõe vesikonnas. Kiire vooluga jõgedes. Toitub biokilest ja putukavastsetest. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 3,7 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Gastromyzon cornusaccus H. H. Tan, 2006 – kinaromi imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia). Kiire vooluga väikestes jõgedes. Rühmana. Toitub perifüütonist, pisiselgrootuist. Demersaalne. Pikkus kuni 4,9 cm (SL). Ohulähedane (NT).

 

Gastromyzon cranbrooki H. H. Tan & Sulaiman, 2006 – cranbrooki imihink. Aasia: Borneo saarel Bruneis Temburongi jõe vesikonnas. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist ja sääsevastseist. Demersaalne. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon crenastus H. H. Tan & M. U. C. Leh, 2006 – kollakirju imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist, zooplantonist, vetikatest. Demersaalne. Pikkus kuni 2,8 cm (SL). Ohustatud (VU).

 

Gastromyzon ctenocephalus T. R. Roberts, 1982 – kammpea-imihink. Aasia: Borneo saare lääneosas. Mägijõgedes kuni 1300 m kõrgusel, kiires veevoolus. Toitub perifüütonist, pisiselgrootuist, vetikatest. Demersaalne. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohulähedane (NT).

 

Gastromyzon danumensis P. K. Chin & Inger, 1989 – danumi imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia). Demersaalne. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon embalohensis Rachmatika, 1998 – embalohi imihink. Aasia: Borneo saare keskosas Kapuasi jõe vesikonnas. Väheuuritud liik. Demersaalne. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Gastromyzon extrorsus H. H. Tan, 2006 – läänesabahi imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi osariigis (Malaisia) Kimanisi ja Petagase jõgede vesikondades. Kiire vooluga jõgedes, nii kiires kui ka aeglasemas veevoolus. Toitub perifüütonist, selgrootuist, vetikatest. Demersaalne. Pikkus kuni 7,7 cm (SL). Ohulähedane (NT).

 

Gastromyzon farragus H. H. Tan & M. U. C. Leh, 2006 – vöötselg-imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis. Kiire vooluga väikestes jõgedes. Toitub perifüütonist ja putukavastsetest. Demersaalne. Pikkus kuni 3,9 cm (SL). Ohustatud (VU).

 

Gastromyzon fasciatus Inger & P. K. Chin, 1961 – vöödiline imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist ja putukavastsetest. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon ingeri H. H. Tan, 2006 – ingeri imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis. Demersaalne. Pikkus kuni 5,4 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Gastromyzon introrsus H. H. Tan, 2006 – idasabahi imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis Padasi ja Labuki jõgikondades. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist ja selgrootuist. Demersaalne. Pikkus kuni 9,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon katibasensis M. U. C. Leh & P. K. P. Chai, 2003 – katibasi imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis. Kiire vooluga väikestes jõgedes. Toitub biokilest ja putukavastsetest. Demersaalne. Pikkus kuni määramata. Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon lepidogaster T. R. Roberts, 1982 – soomkõht-imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis. Kiire vooluga jõgedes. Toitub perifüütonist, vetikatest ja selgrootuist. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 10,2 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon megalepis T. R. Roberts, 1982 – suursoom-imihink. Aasia: Borneo saarel. Kiire vooluga jõgedes. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Gastromyzon monticola (Vaillant, 1889) – mägi-imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis. Kiire vooluga mägijõgedes. Toitub perifüütonist ja putukavastsetest. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon ocellatus H. H. Tan & P. K. L. Ng, 2004 – silmik-imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigi lõunaosas. Mägijõgedes kuni 1300 m kõrgusel. Rühmana. Toitub perifüütonist, vetikatest ja selgrootuist. Demersaalne. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohulähedane (NT).

 

Gastromyzon ornaticauda H. H. Tan & Martin-Smith, 1998 – ehissaba-imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis Kuamuti piirkonnas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon pariclavis H. H. Tan & Martin-Smith, 1998 – sõsarvööt-imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis Kuamuti piirkonnas Kinatabangani vesikonnas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 6 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Gastromyzon praestans H. H. Tan, 2006 – vardjas-imihink. Aasia: Borneo saarel Kapuasi, Kotawaringini ja Katingani jõgedee vesikondades. Demersaalne. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.
Pilt puudub

Gastromyzon psiloetron H. H. Tan, 2006 – paljaskõht-imihink. Borneo saarel Kapuasi, Kayani ja Mahakami jõgede vesikondades. Kiiretes mägijõgedes. Toitub perifüütonist, vetikatest, putukavastsetest. Demersaalne. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon punctulatus Inger & P. K. Chin, 1961 (Hillstream loach) – täpiline imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis. Kiiretes mägijõgedes. Toitub perifüütonist, vetikatest, putukavastsetest. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 6,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon ridens T. R. Roberts, 1982 – muhe imihink. Aasia: Borneo saare lääneosas ja Sarawaki (Malaisia) osariigis. Kiiretes mägijõgedes. Toitub biokilest, vetikatest, putukavastsetest. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon russulus H. H. Tan, 2006 – punauim-imihink. Aasia: Borneo saarel Kayani ja Mahakami vesikondades. Demersaalne. Pikkus kuni 6,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon scitulus H. H. Tan & M. U. C. Leh, 2006 – keigar-imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis Seriani ja Sadongi vesikondades. Kiiretes jõgededes. Toitub perifüütonist, vetikatest, selgrootuist. Rühmana. Demersaalne. Pikkus määramata. Ohustatud (VU).

 

Gastromyzon spectabilis H. H. Tan, 2006 – nägus imihink. Aasia: Borneo saarel Sabahi (Malaisia) osariigis Segama jõe vesikonnas. Demersaalne. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Gastromyzon stellatus H. H. Tan, 2006 – tähis-imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis Sarawaki, Sadongi ja Lupari jõgede vesikondades. Kiiretes mägijõgedes. Toitub perifüütonist, vetikatest, putukavastsetest. Demersaalne. Pikkus kuni 5,2 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon umbrus H. H. Tan, 2006 – tume imihink. Aasia: Borneo saare kirdeosas Kalabakani ja Sebuku jõgede vesikondades. Demersaalne. Pikkus kuni 5,1 cm (SL). Ohulähedane (NT).

Pilt puudub

Gastromyzon venustus H. H. Tan & Sulaiman, 2006 – veetlev imihink. Aasia: Borneo saarel Bruneis Temburangi jõe vesikonnas. Demersaalne. Pikkus kuni 4,9 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Gastromyzon viriosus H. H. Tan, 2006 – rässak-imihink. Aasia: Borneo saarel Sarawaki (Malaisia) osariigis Tatau jõe vesikonnas. Kõrgel mägijõgedes. Rühmana. Toitub perifüütonist, vetikatest, putukavastsetest. Demersaalne. Pikkus kuni 5,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Gastromyzon zebrinus H. H. Tan, 2006 – sebra-imihink. Aasia: Borneo saare lääneosas Sambase jõe ülemjooksu vesikonnas. Kõrgel kiiretes mägijõgedes kärestike juures. Rühmana. Toitub perifüütonist, vetikatest, pisiselgrootuist. Demersaalne. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohulähedane (NT).

                                                                                                                                                                                         Juuni, 2020

Vaata lisaks:

Imihinklased (Gastromyzontidae)
Hotmedia.ee