Kolmvööt-vanmaneenia (Vanmanenia trifasciodorsalata)

Kalaliik karpkalaliste seltsi mägihinklaste sugukonna vanmaneeniate perekonnast; vt Vanmaneeniad

Vaata lisaks:

Vanmaneeniad (Vanmanenia)