Jangtse voohink (Jinshaia abbreviata)

Kalaliik karpkalaliste seltsi mägihinklaste sugukonna voohinkude perekonnast; vt Voohingud

Vaata lisaks:

Voohingud (Jinshaia)