Teravuim-koolmekala (Erimyzon tenuis)

Kalaliik karpkalaliste seltsi Imikarplaste sugukonna koolmekalade perekonnast; vt Koolmekalad

Vaata lisaks:

Koolmekalad (Erimyzon)