Imikarbid (Catostomus)

Imikarbid (Catostomus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi imikarplaste (Catostomidae) sugukonnast. Leviala Põhja-Ameerikas. Vene чукучаны.

Leviala Põhja-Ameerikas, 1 liik ka Venemaa kirdeosas (Catostomus catostomus).

Annavad kergesti üksteisega ristandeid.

Perekonda kuulub 28 liiki (FishBase, 2020):

Catostomus ardens D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1881 (Utah sucker) – utahi imikarp. Põhja-Ameerika: Snake jõestikus (Columbia jõe vesikond) Wyomingis, Idahos ja Utahis ning lõunas Bonneville'i jõgikonnas Idahos ja Utahis. Järvedes, jõgedes, ojades, sageli taimestiku juures. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 65 cm (TL), tavapikkus 30 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Catostomus bernardini Girard, 1856 (Yaqui sucker) – yagui imikarp. Põhja-Ameerika: Yagui jõe jõgikonnas USA Arizona osariigi kaguosas ja Mehhiko loodeosas. Väikestes mägi- ja kõrbeojades, ka kesmiste jõgede sügavates paikades või kärestikes. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 40 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Catostomus bondi G. R. Smith, J. D. Stewart & N. E. Carpenter, 2013 – bondi imikarp. Põhja-Ameerika: Oregon (USA). Bentopelaagiline. Pikkus kuni 12,9 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Catostomus cahita Siebert & W. L. Minckley, 1986 (Cahita sucker) – kahita imikarp. Põhja-Ameerika: Yagui jõest kuni Mayo jõeni Mehhiko loodeosas. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatud (VU).

 

Catostomus catostomus (J. R. Forster, 1773) (longnose sucker) – harilik imikarp. Eristatud on alamliike C. c. catostomus (longnose sucker) ja C. c. lacustris (Jasper longnose sucker). Põhja-Ameerikas ja Aasias Venemaal: laialdaselt Kanada ja Alaska vetes; Atlandi rannikul kuni Delaware'i vesikonnani New Yorgi osariigis; Monongahala ülemjooksu vesikonnas Marylandis ja Lääne-Virginias; Missouri jõe vesikonnas Nebraska ja Colorado osariikides; Columbia jõestikus; Siberis Põhja-Jäämere veehaardes. Külmaveelistes järvedes ja jõgedes, leitud ka Põhja-Jäämere riimbeelistes osades. Mage- ja riimveeline. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 64 cm (TL), tavapikkus 22,5 cm (TL), suurim publitseeritud mass 3,3 kg, teadaolev vanus kuni 20 a. Pole ohustatud. Vähene äripüük. Kasutatakse toidukalana ja koeratoiduna. Huvikalastus. Akvaristika.

 

Catostomus clarkii S. F. Baird & Girard, 1854 (desert sucker) – kõrbe-imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Colorado jõe alamjooksu vesikonnas; Virgina jões (Utah, Arizona, Nevada); Bill Williamsi jões (Arizona); Gila jões (New Mexico, Arisona; Mehhikos Sonora osariigi põhjaosas. Väikestes ja keskmistes jõgedes. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 33 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Catostomus columbianus (C. H. Eigenmann & R. S. Eigenmann, 1893) (bridgelip sucker) – sildhuul-imikarp. Põhja-Ameerika: Vaikse ookeani veehaardes Fraseri jõe vesikonnast Briti Kolumbias (Kanada) läbi Columbia jõe vesikonna (Briti Columbia, Idaho, Washington, Oregon, Nevada) ja Harney jõe vesikonnas (Ida-Oregon). Järvede kaldavööndis, Paisjärvedes, väikestes ja keskmistes jõgedes. Toitub peamiselt perifüütonist. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Pole ohustatud.

Pilt puudub

Catostomus commersonii (Lacépède, 1803) (white sucker) – hele imikarp. Põhja-Ameerika: enamuses Kanadast kuni Atlandi rannikuni, lõunasuunas läbi Põhja-Carolina USA-sse New-Mexoni. Erinevad elupaigad suurtest järvedes väiksemate jõgedeni. Mage- ja riimveeline. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 65 cm (TL), tavapikkus 40,7 cm (TL), suurim publitseeritud mass 2,9 kg, teadaolev vanus kuni 12 a. Pole ohustatud. Vähene äripüük. Vesiviljelus. Huvikalastus. Leiab mõngast kasutust kalastamisel söödakalana.

 

Catostomus conchos Meek, 1902 – mehhiko imikarp. Põhja-Ameerika: Mehhiko. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatud (VU).

 

Catostomus discobolus (Cope, 1871) (bluehead sucker) – sinipea-imikarp. Eristatud on 2 alamliiki: C. d. discobolus (bluehead sucker) ja C. d. jarrovii (Zuni bluehead sucker). Põhja-Ameerika: Snake jõestik (Columbia jõe vesikond) Wyomingis ja Idahos; Bonneville järve vesikond (Idaho, Wyoming, Utah); lõunasuunas Colorado jõe vesikonnas (Suur Kanjon ja edasi) Wyomingis, Colorados, Utahis, New Mexicos ja Arizonas. Kaljuse põhjaga väikestes ja suurtes jõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 41 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Catostomus fumeiventris R. R. Miller, 1973 (Owens sucker) – owensi imikarp. Põhja-Ameerika: Kalifornias Owensi jõe vesikonnas, asustatud Kalifornia osariigis ka June järve ja St. Clara jõgikonda. Kivise põhjaga vetes. Demersaalne. Pikkus kuni 50 cm (TL), tavapikkus 30,9 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Catostomus insignis S. F. Baird & Girard, 1854 (Sonora sucker) – sonora imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Gila ja Bill Williamsi jõgikondades (Colorado vesikond) New Mexicos ja Arizonas; Mehhikos Sonora osariigi põhjaosas. Kivise põhjaga ojades, väikestes ja keskmistes jõgedes, eelistab vaikset veevoolu. Rohke, kuid lõunasuunas arvukus langeb. Demersaalne. Pikkus kuni 80 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Catostomus latipinnis S. F. Baird & Girard, 1853 (flannelmouth sucker) – laiuim-imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Colorado jõevesikonnas Wuomingi osariigi edelaosast koni Arizona lõunaosani. Kaljustes keskmistes ja suurtes jõgedes, harvem väikejõgedes ja ojades. Demersaalne. Pikkus kuni 56 cm (TL), tavapikkus 35 cm (TL), suurim publitseeritud mass 920 g. Pole ohustatud. Huvikalastus.

 

Catostomus leopoldi Siebert & W. L. Minckley, 1986 (Bavispe sucker) – bavispe imikarp. Põhja-Ameerika: Mehhiko loodeosas Bavispe jõgikonnas. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatud (VU).

 

Catostomus macrocheilus |Girard, 1856 (largescale sucker) – suursoom-imikarp. Põhja-Ameerika: Kanadas Jäämere veehaardes Peace jõe vesikonnast (Briti Columbia) kuni Smokey jõe vesikonnani (Alberta); Vaikse ookeani veehaardes Nassi jõest (Briti Columbia) Snake jõe vesikonnani (USA – Idaho, Nevada) ja Coquille'i jõeni (USA – Oregon). Keskmistes ja suurtes jõgedes, ka järvedes. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 61 cm (TL), tavapikkus 25 cm (TL), eluiga kuni 15 a. Pole ohustatud. Äripüük. Toidukalana ei kuulu eelistatud liikide hulka. Akvaristika. On peetud ekslikult kahjulikuks liigiks, kuna menüüsse kuulub lõheliste mari, mistõttu kohalikud kalamehed on kalu hukanud.

 

Catostomus microps Rutter, 1908 (Modoc sucker) – modoci imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s mõnedes ojades Põhja-Caklifornia ja Oregoni osariikides Piti jõe ja Coose järve vesikondades. Mudase põhjaga jahedates ojades. Demersaalne. Pikkus kuni 34 cm (TL), tavapikkus 15 cm (TL), eluiga kuni 18 a. Ohulähedane (NT).

 

Catostomus nebuliferus Garman, 1881 (Nazas sucker) – nazasi imikarp. Põhja-Ameerika: Mehhiko. Pelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Catostomus occidentalis Ayres, 1854 (Sacramento sucker) – sacramento imikarp. On eristatud 3 alamliiki: C. o. lacusanserinus (Goose Lake sucker), C. o. mnioltiltus (Monterey sucker) ja C. o. occidentalis (Sacramento sucker). Põhja-Ameerika: USA-s Vaikse ookeani veehaardes Madi jõest Salinase jõeni (Kalifornia); Sacramento/San Joaquini vesikonnas Goose järvest Oregonis kuni erni jõeni Kalifornias. Enamasti jaheda veega vooluvetes, kuid ka järvedes või lammidel. Demersaalne. Pikkus kuni 60 cm (TL), tavapikkus 35 cm (TL), eluiga kuni 10 a. Pole ohustatud. Moodustas kuni 1950-ndateni olulise osa Ashomawi-indiaanlaste toidust; talviseks püügiks rajati jõgedesse kivist kalapüünised, millede jäänused on jõgedes veel tänapäevalgi.

 

Catostomus platyrhynchus (Cope, 1874) (Mountain sucker) – mägi-imikarp. Põhja-Ameerika: Kanadas ja USA-s Saskatchewani jõgikonnast ja Fraseri jõevesikonnast lõunasse läbi Missouri ülemjooksu ja Colorado jõe vesikondade kuni Kolorado ja Utahini; Lahonta vesikonnas USA-s; Sacramento jõgikonna ülemjooksul Kalifornias ning läbi Oregoni ja Washingtoni kuni Briti Kolumbia lõunaosani. Erinevates elupaikades, kõige tavalisem mägijõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 25 cm (TL), tavapikkus 11,3 cm (TL), eluiga kuni 9 a. Pole ohustatud. Leiab kasutamist kalastamisel söödakalana.

 

Catostomus plebeius S. F. Baird & Girard, 1854 (Rio Grande sucker) – riogrande imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Rio Grande ülemjooksu vesikonnas (Colorado, New Mexico); Mehhikos Vaikse ookeani ranniku-vesikonnas Kuni Durango ja Zacatecaseni. Väikestes ja keskmistes jõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 20 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Catostomus rimiculus C. H. Gilbert & Snyder, 1898 (Klamath smallscale sucker) – lõhkhuul-imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Rogue jõe vesikonnast (Oregonis) lõunasuunas Trinity jõe vesikonnani (California loodeosa). Väikestes ja keskmistes jõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 50cm (TL), eluiga kuni 9 a. Pole ohustatud.

Pilt puudub

Catostomus santaanae (Snyder, 1908) (Santa Ana sucker) – california imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Kalifornia osariigi lõunaosas Los Angelese, San Gabrieli ja Santa Ana jõgede vesikondades. Demersaalne. Pikkus kuni 25 cm (TL), tavapikkus 11,8 cm (TL), eluiga kuni 4 a. Väga ohustatud (EN).

 

Catostomus snyderi C. H. Gilbert, 1898 (Klamath largescale sucker) – klamathi imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Oregoni ja California osariikides Klamathi jõe vesikonnas. Järvedes, jõgedes. Demersaalne. Pikkus kuni 55 cm (TL), tavapikkus 37,5 cm (TL). Ohulähedane (NT).

 

Catostomus tahoensis T. N. Gill & D. S. Jordan, 1878 (Tahoe sucker) – tahoe imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Oregoni, Nevada ja California osariikides Lahontani jõgikonnas (sh Tahoe ja Pyramidi järvedes). Järvedes, jõgedes-ojades. Demersaalne. Pikkus kuni 61 cm (TL), tavapikkus 27,5 cm (TL), vanus kuni 15 a. Pole ohustatud.

 

Catostomus tsiltcoosensis Evermann & Meek, 1898 – oregoni imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s rannikujõgedes ja järvedes Siuslawi jõest kuni Sixesi jõeni Oreginis. Mage- ja riimveeline. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 4,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Catostomus utawana F. W. Mather, 1886 (summer sucker) – utawana imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s New Yorgi osariigis Adirondacki mägedes St Lawrence'i ja Hudsoni jõgede vesikondades. Mäigjärvedes ja ojades. Demersaalne. Pikkus kuni 11 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Catostomus warnerensis Snyder, 1908 (Warner sucker) – warneri imikarp. Põhja-Ameerika: USA-s Oregoni lõunaosas Warneri järve vesikonnas. Järvedes, suurtes niisutuskanalites jm. Demersaalne; potamodroomne. Pikkus kuni 35 cm (TL). Väga ohustatud (EN).

 

Catostomus wigginsi Herre & Brock, 1936 (Opata sucker) – opata imikarp. Põhja-Ameerika: Mehhiko loodeosas Sonora jõe vesikonnas. Demersaalne. Pikkus määramata. Ohustatud (VU).

                                                                                                                                                                                            Mai, 2020

Vaata lisaks:

Imikarplased (Catostomidae)