Kärestiku-napprünt (Discogobio macrophysallidos)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna narmaklaste alamsugukonna napprüntide perekonnast; vt Nappründid

Vaata lisaks:

Nappründid (Discogobio)
Hotmedia.ee