Boulengeri võõrikrünt (Xenophysogobio boulengeri )

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna võõrikrüntide perekonnast; vt Võõrikründid

Vaata lisaks:

Võõrikründid (Xenophysogobio)