Täpik-sisalrünt (Saurogobio punctatus)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna sisalrüntide perekonnast; vt Sisalründid

Vaata lisaks:

Sisalründid (Saurogobio)
Hotmedia.ee