Väike ebarasboora (Pseudorasbora pumila)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna ebarasboorade perekonnast; vt Ebarasboorad

Vaata lisaks:

Ebarasboorad (Pseudorasbora)