Tume ebapungtungia (Pseudopungtungia nigra)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna ebapungtungiate perekonnast; vt Ebapungtungiad

Vaata lisaks:

Ebapungtungiad (Pseudopungtungia)