Havi-ebarünt (Pseudogobio esocinus)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna ebarüntide perekonnast; vt Ebaründid

Vaata lisaks:

Ebaründid (Pseudogobio)