Tumeni keskrünt (Mesogobio tumenensis)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna keskrüntide perekonnast; vt Keskründid

Vaata lisaks:

Keskründid (Mesogobio)