Nicholsi pardrünt (Gnathopogon nicholsi)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna rüntlaste alamsugukonna pardrüntide perekonnast; vt Pardründid

Vaata lisaks:

Pardründid (Gnathopogon)