Baraki mahsir (Tor barakae)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna mahsiride perekonnast; vt Mahsirid

Hotmedia.ee