Triip-astelparrak (Spinibarbus vittatus)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna astelparrakate perekonnast; vt Astelparrakad

Vaata lisaks:

Astelparrakad (Spinibarbus)