Caldwelli astelparrak (Spinibarbus caldwelli)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna astelparrakate perekonnast; vt Astelparrakad

Vaata lisaks:

Astelparrakad (Spinibarbus)