Bulu-piikpuntius (Puntioplites bulu)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna piikpuntiuste perekonnast; vt Piikpuntiused

Vaata lisaks:

Piikpuntiused (Puntioplites