Sanaga pisinarmak (Prolabeops melanhypopterus)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna pisinarmakate perekonnast; vt Pisinarmakad

Vaata lisaks:

Pisinarmakad (Prolabeops)