Virosi järv (Viroste järv, Viruse järv, Varuse järv, Viruste järv, Viiriste järv, Viiruste järv)

Virosi järv, kaViroste järv, Viruse järv, Varuse järv, Viruste järv, Viiriste järv, Viiruste järv

Plvamaal, Räpina vallas, Viardi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järve suubub Lehesaare kraav

Veepeegel 11,3 ha, kaldajoon 3023 m, pikkus 1420 m, laius 110 m, keskmine sügavus 4 m, suurim sügavus 10 m
Valgala 15,8 km2
Veevahetus 10 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6436725 58°1'47" N
Y 692360 27°15'25" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, atsidotroofne e mineraalmaa huumustoiteline
KKR kood:VEE2112300

Väga kaunis, üldiselt phja-luna suunas piklik Viroste järv asub Ruusast 2 km edela pool, 9-10 m sügavuses ja ligikaudu 100 m laiuses Viroste orus. Järve absoluutne krgus on 49,1 m, pikkus 1,4 km, pindala 10,4 ha, suurim sügavus 10 m (sügavaim koht on järve keskosas). Reljeef ümbruses on lainjas, domineerivad pllumaad. Kaldad on krged ja järsud, järve otstes soostunud; esineb suuri rändrahne. Kaldajoont piirab anamasti mne meetri laiune tsikuriba, kuid phi on kalda lähedal kva ja liivane, paiguti kaetud kdu ja mudaga, mida on paksemalt järve keskosas.

Läbivool on nrk. Järve vesi on punakaspruun kuni pruun, vähe läbipaistev (0,4-0,7 m), suvel tugevasti kihistunud; talvine hapnikure¼iim on ebarahuldav.

Taimestik oli 1964. a. liigivaene (11 liiki) ja vähene. Liigivaene ja vähene fütoplankton sisaldab mitmeid meil väga haruldasi ränivetikaid. Zooplanktonit on samuti vähevitu, kuid sellesse kuulub mitu väga haruldast vesikirbulist. Phjaloomastikku on vähe. Leidub järvekäsna.

Domineerivaks kalaks on ahven, esineb ka haugi.

Kaunis järv, mis on kasutatav ujumiseks ja kalastamiseks. Kohalike elanike väitel oli järv 19. sajandi lpul väga vähirikas.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Koprajärv, juurdepääs ning kalapüük kaldalt raskendatud. Särg, roosärg, ahven, haug, koger, linask./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
Kalale.ee KIK