Vilgjärv (Valgjärv, Pikri järv) [Koorküla järvestik]

Vilgjärv,kaValgjärv, Pikri järv

Valgamaal, Hummuli vallas, Aitsra küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Pindala 2,8 ha, kaldajoon 733 m, pikkus 290 m, laius 110 m, suurim sügavus 6 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6421592 57°55'16" N
Y 613922 25°55'21" E

Ida-Eesti vesikond - Vrtsjärve alamvesikondKKR kood:VEE2117200

Vilgjärv. Foto: Rein Mikk/koorkyla.onepagefree.com

Roksi järvest umbes 300 m kirde pool asuv soostunud kallastega umbjärv; suurus 3,1 ha, sügavus 7 m. Krgem kallas on edela pool. Järve ümbritsevad pllu-, metsa- ja heinamaad. Perv on pehme, tsikuline, phi mudane. Ainult kirdeosas ja loodekalda keskel on liivast kaldavöödet. leidub linaleokive.

Vesi on keskmiselt läbipaistev ja rohekaskollane ning vrdlemisi tugevasti kihistunud. talviti jääb järv ummuksile.

Vrdlemisi taimestikuvaene (15 liiki suurtaimi). Kalastikus on palju kokre, leidub ka ahvenat, haugi ja mudamaimu.

Hinnatav kogrejärvena ja maastikuelemendina.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Ahven, hbe- ja kuldkoger./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik
Kalale.ee KIK