Vihkla järv

Vihkla järv

Vrumaal, Haanja vallas, Andsimäe, Kuklase ja Vihkla külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 2,8 ha, kaldajoon 775 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6388859 57°36'15" N
Y 683265 27°3'58" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2152010

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK