Vidrike järv (Vidriku järv, Topano järv) [Kooraste järvestik]

Vidrike järv, ka Vidriku järv, Topano järv

Valgamaal, Otepää vallas, Koigu ja Vidrike külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järvest lähtub Sillaotsa jgi (Pühajgi)

Veepeegel 13,9 ha, kaldajoon 1902 m, pikkus 685 m, laius 380 m, keskmine sügavus 3,8 m, suurim sügavus 6,2 m
Valgala 4,1 km2
Veevahetus 2 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6429917 57°59'7" N
Y 649292 26°31'27" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood:VEE2120300

Truuta järvedeahela 10. lüli, Koorastest 7 km lääneloode pool, Vidrikel. Järv on enam-vähem kolmnurkse kujuga, kusjuures suurim pikkus on orieneeritud ida lääne suunas. Pindala 14,3 ha, suurim sügavus 8,3 m (keskmine sügavus 3,8 m). Kige sügavam on järve lunapoolne sopp, teine sügavam koht asub järve läänesopis. Orunlvad on järve kohal laugjad ja madalad, org ise märksa laiem kui Vokijärve kohal. Leidub nii kvu kui pehmeid kaldalike. Sügavamal on phi mudane, lääne- ja kagukalda juures on ka liivast phja. Järve idaosale tungib peale tsik.

Sisse voolan Kauru järvest tulev ojake, välja idaotsast Vokijärve viiv oja; tenäoliselt leidub järves ka allikaid. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (1,7 m) ja arvatavasti vähe kihistunud.

Kalaliike on üsna rohkesti. Tavalised asukad on ahven, haug, ja särg, leidub kokre, latikat, linaskit, viidikat ning vib-olla ka roosärge, lutsu ja angerjat. Olevat ka jevähki.

Ilusa veekoguna kaunistab oluliselt maastikku. Järve kaldal olevat Vidrike misa on 19. sajandil külastanud Armeenia uue kirjanduse rajaja Hat¶atur Abovjan. Vidrike koolis on petajaks olnud näitekirjanik Agnes Taar.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik
Kalale.ee KIK