Veskijärv (Sokari Veskijärv)

Veskijärv (Sokari Veskijärv)

Vrumaal, Varstu vallas, Tagakolga küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbibPeeli jgi (Piili jgi)

Veepeegel 0,5 ha, kaldajoon 359 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6385600 57°34'53" N
Y 666610 26°47'8" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2152330

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK