Veesi järv (Plaani Valgejärv, Veesjärv)

Veesi järv,kaPlaani Valgejärv, Veesjärv

Vrumaal, Haanja vallas, Plaani ja Vaalimäe külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest lähtub Vorstioja

Veepeegel 2,2 ha, kaldajoon 1564 m, pikkus 210 m, laius 130 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6395534 57°39'50" N
Y 684050 27°5'4" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2152400

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK