Varstu järv (Varstu paisjärv)

Varstu järv,kaVarstu paisjärv

Vrumaal, Varstu vallas, Varstu alevikus asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Raudsepa oja

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 477 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6392808 57°38'56" N
Y 659344 26°40'8" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2137520

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK