Vanamõisa järv (Tõrva Vanamõisa järv)

Vanamisa järv (Trva Vanamisa järv)

Valgamaal, Trva linnas asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6431463 58°0'35" N
X 614077 25°55'47" E

Pindala 2,2 ha, pikkus 210 m, laius 125 m, kaldajoone pikkus 633 m, suurim sügavus 10,5 m

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline

Registri koodVEE2100000

Trva Vanamisa järv. Foto: wwx.valgamaalane.ee

Trva phjapiiril, Pikasilla maanteest loode pool asuv loode-kagu suunas ovaalne järveke. Ta on 2,0 ha suurune ja suhteliselt sügav - kuni 10,5 m. Kirdekallas on lagedavitu, krge ja järsk, mujal on kaldad madalamad, kaetud soise heinamaaribaga, veidi eemal peamiselt männimetsaga. Leidub tsikulisi kaldalike. Kirdekaldal ujumiskoha juures on phi liivane, mujal on phi kaetud mitte eriti paksu mudakihiga.

Järv allikaterikas. Sisse voolab 10-15 allikat, mned neist roosteveelised. Väljavooluks on kraav hne jkke. Järve vesi on kollakasroheline vi heleroheline, keskmise kuni suure läbipaistvusega (2,4-5,3 m9 ja tenäoliselt vähe kihistunud.
Taimestikku oli 1973. a. vähe. Fütoplanktonit on järves samuti vrdlemisi vähe, zooplanktonit rohkem. Peale järve-jämekoodiku leidub ka mingit haruldast sudikut.
Kalafaunasse kuuluvad ahven, särg, haug; olevat ka ilusat linaskit, latikat ja turba./Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad haug, ahven, särg, karp, linask, angerjas, koger, roosärg./ngitsemine. Tln., 2003/

Järve ääres asub Eesti krgeim hüppetorn (krgus umbes 11 m), vrkpalliplatsid ja tehislik supelrand.

Kirdekallas on nüüdseks liivane ning peaegu täielikult kaetud puitpurretega, mujal on kaldad madalamad, kaetud soise maaribaga, veidi eemal peamiselt männimetsaga. Leidub tsikulisi kaldalike. /wikipedia.org/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Tõrva Vanamõisa järv
Kalale.ee KIK