Väiku-Kuikli järv (Kuigli Kogrejärv)

Väiku-Kuikli järv,kaKuigli Kogrejärv

Valgamaal, Karula vallas, Rebasemisa küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Veepeegel 0,5 ha, kaldajoon 259 m, pikkus 110 m, laius 80 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6399183 57°42'39" N
Y 645644 26°26'37" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2135600

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK